Polityka prywatności firmy Gastro Marketing, w tym serwisów:

www.gastro-marketing.pl

www.fit-meal.eu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www, podczas korespondencji mailowej oraz podczas obsługi klienta.


2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Gastro Marketing Sandra Murak z siedzibą w Krakowie ul. Galicyjska 3D/111 NIP 611-258-23-64.


3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.


6. Pliki „cookies” mogą być zapisywane w następujących celach:
a) umożliwienie poprawnego i szybkiego wyświetlenia strony www;
b) zapamiętanie danych logowania i preferencji użytkownika;
c) zapamiętanie wypełnionych formularzy;
d) profilowanie reklam do preferencji i zainteresowań użytkownika oraz korzystania z innych narzędzi marketingowych;
e) tworzenie statystyk użytkowania serwisu oraz korzystania z innych narzędzi analitycznych;
f) pozostawianie komentarzy na blogu.


7. Użytkownik odwiedzający serwis www zgadza się na zapisywanie na serwerze standardowych danych dotyczących m.in. adresu IP, czasu serwera, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego. Dane te mogą być zapisywane na serwerach Wix.com Inc poza Unią Europejską. Dane nie służą nam w żadnym stopniu identyfikacji użytkownika. Istotne są jedynie dla osób administrujących serwerem w celach związanych z obsługą techniczną.


8. Użytkownik ma możliwość:
a) wyłączenia zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki www;
b) skasowania już zapisanych cookies w opcjach swojej przeglądarki www.


9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub okresowego wysyłania newslettera.


11. Użytkownik podając dane do formularza newslettera przyjmuje do wiadomości poniższą klauzulę:


Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Twoich danych osobowych (RODO)

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie Gastro Marketing Sandra Murak ul. Galicyjska 3D/ 111 31-586 Kraków. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł również wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską z uwagi na lokalizację serwerów, na których przechowywane są dane gromadzone w ramach systemu mailingowego Wix.com Inc.

 

12. Po nawiązania współpracy wystawiamy fakturę. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do jej wystawienia oraz odpowiedniego przetrzymywania przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Dane osobowe przekazywane są do systemu informatycznego superksiegowa.pl firmy CashDirector S.A.

 

13. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

14. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również następujące prawa:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji;
b) prawo do zupełnego zaprzestania, bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

16. W serwisie mogą pojawiać się wtyczki i linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

17. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, bądź w celu usunięcia lub zmiany danych, użytkownik serwisu może skontaktować się pod adresem kontakt@gastro-marketing.pl .

©2018 Gastro Marketing